Bestyrelsesmøde d. 10/1-2017

Bestyrelsesmøde d. 10/1-2017
Dagsorden:
 1. Møde i Randers
 2. Regnskab
 3. Beretning fra lokalforeningen til landsmødet
 4. Møder i fremtiden
 5. Generalforsamling
Referat:
 1. Vores møde afholdes i lille sal i Helligåndshuset klokken 14.00
  David sørger for at teknikken virker
  Thomas sender invitation til medlemmer
  Vi mødes klokken 12.30 på kinesisk restaurant lige overfor Helligåndshuset
  Thorkild laver A3 papir til at vise hvor oplægget holdes
  Vi skal være der senest klokken 13.50
  David reserverer café-plads til bagefter
  Thomas vedlægger billeder i pressemeddelelsen
  Thorkild tager brochurer med
   
 2. Der er ikke noget regnskab fra i år, fordi vi ikke har fået overført penge fra landsforeningen
 3. Noter til hvad der skal stå i beretningen:
  – Skovgravplads: Klaus’ arbejde med politikerne. Thorkilds optræden i TV og aviser.
  – Vores arbejde på en hjemmeside
  – Ole Morsings oplæg
  – Ela Acars oplæg
  . Oplæg om Eftertro
  – Thorkilds oplæg på skole om konfirmation
  – Åbne bestyrelsesmøder
  – Mødet i Randers
  – Samarbejde med konfirmationsgruppen
  – Thorkilds oplæg om humanisme på Skjoldhøjskolen
 4. Thomas spørger sin ven om han kunne være frisk på filosofisk café den 7. februar
  Thorkild laver en indbydelse til medlemmer om filosofisk café den 7. februar
  Thorkild inviterer Thorup fra idehistorie til at holde oplæg den 14. marts.
  Thomas opdaterer kalenderen på hs.dk
  David tjekker op på vores lokalebestilling i marts
   
 5. Thorkild taler med Karoline om hun vil stille op til bestyrelsen
  Thomas og Thorkild forbereder et oplæg om politik